test

Ahad, 2 September 2007

Peraduan Peraduan Saya Anak Malaysia PETRONAS


˙lɐʍɐ ɥıqǝl ɐpuɐ ɐlɐdǝʞ uɐʞƃuısnɯǝɯ ʞɐpıʇ ɐpuɐ ɐuɐɹǝʞ lɐuoısɐu uɐɐɹǝpuǝʞ 05 ɐpɐdıɹɐp nʇɐs ɥɐlɐs ıƃuɐuǝɯǝɯ ʞɐpıʇ ɐpuɐ uıʞƃunɯKemaskini: (14 Septermber 2007)
Untuk Mengetahui Pemenang, Sila ke http://www.blogger.com/img/gl.link.gif

0 comments:

Catat Ulasan

Google+ Hasbullah Pit